Polityka bezpieczeństwa i prywatności

1. NASZE ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Firma BO! Sp z o.o. zawsze przestrzega prywatności użytkowników panelu oraz zachowuje poufność wybieranych przez nich odpowiedzi, zgodnie z niniejszą Polityką bezpieczeństwa i prywatności.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osobowe oraz odpowiedzi będą wykorzystywane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce bezpieczeństwa i prywatności.

Badania opinii prowadzone przez firmę BO! Sp z o.o. nie mają na celu sprzedaży czegokolwiek użytkownikom ani wyłudzania od nich pieniędzy.

Firma BO! Sp. z o.o. szanuje decyzje użytkowników odnośnie uczestnictwa w ankietach, udzielania odpowiedzi na określone pytania lub rezygnacji z członkostwa w panelu.

Firma BO! Sp. z o.o. zachowuje wysokie standardy profesjonalizmu w zakresie gromadzenia i raportowania informacji przekazywanych przez użytkowników.

Firma BO! Sp. z o.o. przestrzega zasad porozumienia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych na terenie Polski.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez rejestrację w panelu użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę BO! Sp. z o.o. informacji przekazywanych w celu wykonywania badań rynkowych.

Z zastrzeżeniem punktu 3 tej procedury, firma BO! Sp. z o.o. będzie przekazywać osobom trzecim podawane przez użytkowników informacje w formie zagregowanej i anonimowej, bez informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że firma BO! Sp. z o.o. może przekazywać jego dane osobowe partnerom współpracującym z nią w zakresie nagród, a także innym firmom zarządzającym Programem punktów oraz systemem nagród. Takie informacje mogą uwzględniać imię i nazwisko oraz adres użytkownika, a także wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania Programem punktów i nagrodami przez firmę zewnętrzną.

Firma BO! Sp. z o.o. dba o ochronę prywatności dzieci w Internecie. Firma BO! Sp. z o.o. uznaje, że dzieckiem jest każda osoba poniżej 16 roku życia. W przypadku, gdy do udziału w ankietach zapraszane będą dzieci, firma BO! Sp. z o.o. nie będzie wymagać podawania żadnych danych osobowych dziecka, poza danymi podanymi przez rodzica / opiekuna prawnego oraz odpowiedziami dziecka. Rodzic / opiekun prawny dziecka może przeglądać, wnioskować o usunięcie oraz zabronić dalszego gromadzenia danych osobowych dziecka w dowolnym momencie. Można tego dokonać, wysyłając drogą elektroniczną wiadomość na adres [email protected] lub pocztową, pisząc na adres BO! Sp. z o.o. , ul. Rewolucji 1905 r. 82/A18, 90-223 Łódź.

3. BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników, firma BO! Sp. z o.o. korzysta z zabezpieczenia w postaci Firewall. Wyłącznie autoryzowani użytkownicy mogą wprowadzać informacje do bazy danych oraz wyłącznie BO! Sp. z o.o. i osoby zarządzające bazą danych mają dostęp do takich informacji. Jednakże należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie jest w 100% bezpieczna. Korzystając ze Strony internetowej, użytkownik przyjmuje takie ryzyko do wiadomości.

4. PLIKI TYPU "COOKIE"

W celu poprawy, jakości świadczonych usług, na Stronie internetowej mogą być wykorzystywane pliki typu "cookie". "Cookie" to mały plik z danymi, zapisywany często na dysku twardym komputera użytkownika przy odwiedzaniu stron internetowych. Plik "cookie" może zawierać różne rodzaje informacji, w tym identyfikator użytkownika, który jest wykorzystywany przez stronę w celu monitorowania odwiedzanych podstron. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z plików typu "cookie" w celu ułatwiania użytkownikom korzystania ze strony internetowej, ustalania schematów ruchu na stronie oraz w innych podobnych celach.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu "cookie". Jednakże użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała go w przypadku, gdy odwiedzana strona internetowa podejmie próbę przesłania pliku "cookie", umożliwiając tym samym odmowę zapisania takiego pliku. Pliki "cookie" używane na stronach internetowych w badaniach panelu BO, umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. „Cookie” pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić, jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych:
- dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie;
- mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html ;
- wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika;
- zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
- mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz banku, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
- dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) - więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785 ;

W trakcie ankiet, mogą być używane trzy rodzaje plików ,,cookie":
- sesyjne - ciasteczka związane z optymalizacją strony internetowej. Pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te ciasteczka są niezbędne, aby strona internetowa Panelu BO mogła zapewnić użytkownikowi realizację badania;
- stałe związane z bezpieczeństwem - ciasteczka związane z korzystaniem ze strony Panelu BO, służą do zapewnienia, że uczestnik otrzyma punkty za udział w ankiecie oraz, że jego dane osobowe nie zostaną ujawnione i będą chronione;
- stałe związane z badaniem zachowania użytkownika i reklamą - te ciasteczka odpowiedzialne za sprawdzanie czy dany uczestnik Panelu BO widział kampanię reklamową, a także gdzie i ile razy ją widział. Inne ciasteczka tego typu pomagają w określeniu zachowań użytkowników Internetu. Wszystkie zebrane w/w ciasteczka są poufne i kumulowane, co uniemożliwia przypisanie ich danemu użytkownikowi. Zalecamy ustalenie zbierania tych ciasteczek, jako ,,włączone", dzięki takiemu ustawieniu użytkownik będzie zapraszany do większej ilości badań. Ciasteczka te pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.
Uwaga: dla poprawnej realizacji badań i wypełniania ankiet konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z naszego systemu. Pliki cookies stosowane w systemie Panelu BO wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika w tym systemie. Brak akceptacji korzystania z plików cookie w systemie BO uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z systemu. Informacja o tym w jaki sposób wyłączyć ciasteczka znajduje się w dalszej części niniejszej polityki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

1. Dla przeglądarki Firefox:
 • Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 • Następnie wybierz panel Prywatność.
 • Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 • Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 • Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
  • przechowuj: aż wygasną - ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
  • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox - ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
  • Przechowuj: pytaj za każdym razem - za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
 • Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.
2. Dla przeglądarki Google Chrome:
 • Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 • Wybierz Ustawienia.
 • Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 • W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
 • W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  • Domyślne blokowanie plików cookie.
  • Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
  • Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.
  • Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet, jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.
  • Domyślne zezwalanie na pliki cookie.
  • Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
  • Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.
3. Dla przeglądarki Internet Explorer 9:
 • W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe
 • Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak wspomniano powyżej, możemy uzupełniać informacje uzyskane na stronie internetowej informacjami ze źródeł zewnętrznych. Przykładowo możemy łączyć dane z plików "cookie" zgromadzone na stronie internetowej z danymi z plików "cookie" od pozyskanymi od firmy zewnętrznej, w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług. Przykładowo w przypadku niektórych ankiet, zewnętrzna strona internetowa może poszukiwać plików typu "cookie" w przeglądarce użytkownika. W przypadku wykrycia takich plików, strona może gromadzić informacje dotyczące tego, w jakim miejscu i ile razy użytkownik wyświetlił określoną reklamę. Za pośrednictwem plików typu "cookie" nie będą przekazywane żadne informacje identyfikujące użytkownika, takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail, jednakże informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne zwiększają nasze możliwości gromadzenia przydatnych danych na podstawie wypełnianych ankiet.

W celu pomiaru skuteczności działań reklamowych możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych. Tego typu firmy mogą stosować pliki typu "cookie" oraz narzędzia typu "action tag" (nazywane również "single pixel gif" lub "web beacon"). Informacje gromadzone przez firmy zewnętrzne za pośrednictwem plików typu "cookie" oraz narzędzi typu "action tag" są całkowicie anonimowe. Tego typu informacje nie zawierają imienia ani nazwiska, adresu, adresu e-mail, ani żadnych innych informacji identyfikujących użytkownika.

5. SEKWENCJA ODWIEDZANYCH STRON

Podczas korzystania z Internetu na każdej odwiedzonej stronie użytkownik zostawia ślad w postaci informacji elektronicznych. Tego typu informacje, nazywane również danymi nawigacyjnymi, mogą być gromadzone i przechowywane przez serwer strony internetowej. Dane nawigacyjne informują o rodzaju komputera i przeglądarki, z której korzysta użytkownik, a także o adresie strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na stronę. Możemy gromadzić i wykorzystywać dane nawigacyjne w formie zagregowanej w celu anonimowego ustalania, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych podstronach naszej strony internetowej, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie i w jaki sposób możemy modyfikować podstrony, tak, aby jak najlepiej spełniały potrzeby użytkowników. Informacje te będą wykorzystywane do poprawy, jakości strony internetowej i świadczonych przez nas usług. Gromadzenie lub wykorzystywanie danych nawigacyjnych będzie odbywać się anonimowo i w formie zagregowanej, i nie będzie celowo zawierać żadnych danych osobowych.

6. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ DZIECI

Od czasu do czasu firma BO! Sp z o.o. może prowadzić ankiety przeznaczone dla dzieci. W takich przypadkach firma BO! Sp z o.o. będzie prosić użytkowników o pozwolenie na udział ich dzieci w ankiecie. W przypadku uzyskania takiego pozwolenia, firma BO! Sp z o.o. prześle użytkownikowi odnośnik do ankiety, w której dziecko może wziąć udział.

Firma BO! Sp z o.o. zachęca rodziców i opiekunów do monitorowania sposobu korzystania z Internetu przez dzieci. Podczas wypełniania ankiety przez dziecko, rodzic lub opiekun ponosi odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru nad nim.

Firma BO! Sp z o.o. nie będzie świadomie kontaktować się bezpośrednio z dziećmi poniżej 14 lat w celu zaproszenia ich do udziału w ankiecie lub promocji.

7. REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA

W przypadku chęci rezygnacji z członkostwa w Panelu BO, można zawnioskować o usunięcie danych osobowych z listy aktywnych użytkowników panelu w sposób opisany w http://bo-panel.pl/bo-regulations.html

Niestosowanie się do prawidłowej procedury rezygnacji z członkostwa może opóźnić usunięcie danych użytkownika.

Firma BO! Sp z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie realizować wnioski o rezygnację z członkostwa. Jednakże pomiędzy przesłaniem wniosku a usunięciem konta użytkownika może upłynąć okres jednego miesiąca, co oznacza, że użytkownik, po złożeniu wniosku o rezygnację, może przez pewien okres nadal otrzymywać wiadomości e-mail ze Strony.

8. ZMIANY POLITYKI

Firma BO! Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania i usuwania postanowień niniejszej Polityki bezpieczeństwa i prywatności . Użytkownicy powinni, co pewien czas przeglądać Politykę bezpieczeństwa i prywatności pod kątem zmian. Jednakże w przypadku, gdy zmiany związane będą z wykorzystywaniem danych osobowych użytkowników w sposób inny niż opisano w niniejszej Polityce bezpieczeństwa i prywatności , przed ich wprowadzeniem będziemy prosić użytkownika o zgodę. W przypadku, gdy wymagana będzie zgoda użytkownika, zostanie on poproszony o potwierdzenie dalszego członkostwa w panelu na zmienionych zasadach.

9. KONTAKT

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z [email protected] lub pocztową, pisząc na adres BO! Sp z o.o. , ul. Rewolucji 1905 r. 82/A18, 90-223 Łódź.

10. JURYSDYKCJA

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa i prywatności stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą BO! Sp z o.o. w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa i prywatności podlega przepisom i interpretacji wg prawa Polskiego.

11. OSTATNIA AKTUALIZACJA

Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 09/02/2016.